Русский | Ўзбек | O'zbek
Тизимдаги ракамлар сони: 6130
Ракамни кидириш буйича талаблар: 91973
Юклаш...
Лойиха максади

Узбекистонда МТС уяли алока оператори вактинчалик уз иш фаолиятини тухтатганлиги сабабли, куп одамлар уз дустлари, танишлари, кушнилари, хамда иш ва бизнес буйича хамкорларининг янги телефон ракамларини топишда кийинчиликларга дуч келдилар. Шунга ухшаш вазият телефон раками узгарган пайда хам руй бериши мумкин

Биз эски ракамингизни киритишингиз ва янги ракамингизни курсатишингиз мумкин булган хизматни яратдик. Бу хизмат тури, фойдаланувчиларга уларга маълум булган эски ракамингиз оркали янги ракамингизни билиб олишларига ва сизга уларнинг янги ракамларини, эски ракамлар оркали билиб олишингизга ердам беради.

Маълумотлар тупламини фойдаланувчиларнинг узлари яратадилар.

Мазкур лойиха 18 июль 2012 йилдан Тошкент вакти билан соат 9:00 дан бошлаб ишга тушди.